ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Εκδρομικός Όμιλος Υπαίθριας Ζωής και Επιτροπή Φυσικού Περιβάλλοντος Αμμοχώστου
Σύντμηση  
Έτος Ιδρύσεως 1934
Αποστολή & όραμα Να διατηρεί και να προστατεύει το περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά.  
Αρμόδιο Άτομο Κ. Παύλος Παπαδόπουλλος (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων Ιερεμία 11
Κάψαλος 3083 Λεμεσός 
Τηλέφωνο(α) +357 25333442, +357 25770261   
Φάξ +357 25335442  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής Κ. Χαράλαμπος Χ΄Θεοδοσίου (Αντιπρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς Σύνδεσμος
Τύπος Οργάνωσης Πολιτιστικός όμιλος ή λέσχη, Περιβαλλοντική οργάνωση    
Τομέας Δραστηριοτήτων Πολιτισμός, Περιβάλλον, Εθελοντισμός     
Ομάδα Δικαιούχων Γενικός πληθυσμός