ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Αθλητική Μορφωτική Ένωση Παρεκκλησιάς
Σύντμηση ΑΜΕΠ
Έτος Ιδρύσεως 1961
Αποστολή & όραμα Να προάγει πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες.  
Αρμόδιο Άτομο Κ. Θέμης Θεμιστοκλέους (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων Παρεκκλησιά 4520 Λεμεσός 
Τηλέφωνο(α)  
Φάξ +357 25350373  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής Κ. Θέμης Θεμιστοκλέους (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς Σωματείο
Τύπος Οργάνωσης Αθλητική ένωση / λέσχη / ομοσπονδία     
Τομέας Δραστηριοτήτων Αθλητισμός και αναψυχή     
Ομάδα Δικαιούχων Παιδιά & νεολαία, Ευπαθής πληθυσμός / μειονεκτούντες (μη προνομιούχοι) άνθρωποι