ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Kυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών 
Σύντμηση ΚΣΚ
Έτος Ιδρύσεως 1973
Αποστολή & όραμα Να προστατεύει τα δικαιώματα των καταναλωτών, να τους καταρτίσει και να εκπροσωπεί τους Κύπριους καταναλωτές σε όλα τα σχετικά, τοπικά και διεθνή, σώματα.
Αρμόδιο Άτομο Κ. Πέτρος Μάρκου (Πρόεδρος) 
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων Λεωφόρος Aκροπόλεως 5 21, 2oς όροφος
Στρόβολος 2000 Λευκωσία 
Τηλέφωνο(α) +357 22516112    
Φάξ +357 22516118 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ιστοσελίδα www.cyprusconsumers.org.cy
Πρόσωπο Επαφής Κ. Γιώργος Τζιαπούρας (Συντονιστής προγραμμάτων) 
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς Σύνδεσμος
Τύπος Οργάνωσης Κοινωνική ομάδα υπεράσπισης δικαιωμάτων   
Τομέας Δραστηριοτήτων Υπεράσπιση δικαιωμάτων, Προστασία καταναλωτών, Εκπαίδευση & έρευνα, Διαχείριση προγραμμάτων
Ομάδα Δικαιούχων Γενικός πληθυσμός, Αγροτικοί πληθυσμοί, Καταναλωτές