ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Άρσους 
Σύντμηση ΣΚΕ Άρσους
Έτος Ιδρύσεως 2002
Αποστολή & όραμα Να παρέχει κατ'οίκον φροντίδα και φαγητό στους ηλικιωμένους της κοινότητας Άρσους.
Αρμόδιο Άτομο Κ. Κώστας Κωσταντινίδης (Πρόεδρος) 
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων Πλατεία Απόστολου Φίλιππου
Άρσος 4770 Λεμεσός 
Τηλέφωνο(α) +357 25942072    
Φάξ  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής Κα. Λουκία Κωνσταντινίδου (Εθελόντρια) 
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς Σύνδεσμος 
Τύπος Οργάνωσης Σύνδεσμος κοινωνικών υπηρεσιών   
Τομέας Δραστηριοτήτων Οικονομική & οικονομική ισότητα, Ανακούφιση έκτακτης ανάγκης, Εθελοντισμός, Νεολαία και παιδιά    
Ομάδα Δικαιούχων Άτομα τρίτης ηλικίας / συνταξιούχοι