ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Επιτροπή Κοινοτικής Ευημερίας Κοιλανίου 
Σύντμηση ΣΚΕ Κοιλανίου 
Έτος Ιδρύσεως 1995
Αποστολή & όραμα Να παρέχει βοήθεια προς τους ηλικιωμένους της κοινότητας.
Αρμόδιο Άτομο Δρ. Ιωάννης Ιωαννίδης (Πρόεδρος) 
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων Κωνσταντίνου Μιχαηλίδη
Κοιλάνι 4776 Λεμεσός 
Τηλέφωνο(α) +357 25363206    
Φάξ +357 25365233 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής Δρ. Ιωάννης Ιωαννίδης (Πρόεδρος) 
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς Σύνδεσμος
Τύπος Οργάνωσης Φιλανθρωπικό ίδρυμα, Σύνδεσμος κοινωνικών υπηρεσιών   
Τομέας Δραστηριοτήτων Οικονομική & οικονομική ισότητα, Ανακούφιση έκτακτης ανάγκης, Εθελοντισμός    
Ομάδα Δικαιούχων Άτομα τρίτης ηλικίας / συνταξιούχοι