ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Φιλόπτωχος Αδελφότης Αγίου Αντωνίου 
Σύντμηση  ΦΑΑΑ
Έτος Ιδρύσεως  1927
Αποστολή & όραμα  Να βοηθά αναξιοπαθούντες συναθρώπους ανεξαρτήτως φυλής,χρώματος και θρησκείας.
Αρμόδιο Άτομο  Κ. Φέλιξ Τσιριλλή (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων  Εκκλησία Τιμίου Σταυρού
Πύλη Πάφου 1010 Λευκωσία 
Τηλέφωνο(α)  +357 22662132    
Φάξ  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής  Κα. Μαρία Μάρκου (Μέλος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς  Μη καταχωρημένος 
Τύπος Οργάνωσης  Φιλανθρωπικό ίδρυμα, Ίδρυμα, Σύνδεσμος κοινωνικών υπηρεσιών   
Τομέας Δραστηριοτήτων Οικονομική & οικονομική ισότητα, Οικογένειες με σοβαρά οικονομικά προβλήματα
Ομάδα Δικαιούχων  Γενικός πληθυσμός, Ευπαθής πληθυσμός / μειονεκτούντες (μη προνομιούχοι) άνθρωποι