ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Σώμα Eθελοντών Λάρνακας 
Σύντμηση ΕΕΛ
Έτος Ιδρύσεως  1973
Αποστολή & όραμα  Να συντονίζει τις οργάνωσεις στην Λάρνακα.
Αρμόδιο Άτομο  Κ. Ανδρέας Μωυσέως (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων  Οικισμός Ζήνων
Λάρνακα 
Τηλέφωνο(α)  +357 24650525    
Φάξ  +357 24624659 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής  Κα. Κατερίνα Παναγιώτου (Κοινωνική Λειτουργός) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς  Σύνδεσμος
Τύπος Οργάνωσης  Ίδρυμα, Σύνδεσμος κοινωνικών υπηρεσιών   
Τομέας Δραστηριοτήτων Εθελοντισμός
Ομάδα Δικαιούχων  Παιδιά & νεολαία, Εθνικές ομάδες / μειονότητες, Άτομα τρίτης ηλικίας / συνταξιούχοι