ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Σύνδεσμος Φιλανθρωπίας Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου Περιοχής Πεδηνής 
Σύντμηση ΣΦΜΜΠΠ 
Έτος Ιδρύσεως  1998
Αποστολή & όραμα  Φιλανθρωπία στην περιοχή μας.Οικονομική στήριξη σε άπορες οικογένειες.
Αρμόδιο Άτομο  Κα. Nίκη Νικολάου (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων  Οδος Μητροπόλεως 3
Περιστερώνα Πεδηνής 2731 Λευκωσία ΤΤ2831 Ευρήχου
Τηλέφωνο(α)  +357 99781632     +357 22823266    +357 22923287  
Φάξ  +357 22824810
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής  Κα. Νίκη Νικολάου (Πρόεδρος)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς  Σύνδεσμος
Τύπος Οργάνωσης  Φιλανθρωπικό ίδρυμα, Οργανισμός πρωτοβουλίας   
Τομέας Δραστηριοτήτων Ζητήματα θρησκείας και πίστης, Εθελοντισμός    
Ομάδα Δικαιούχων  Γενικός πληθυσμός, Ευπαθής πληθυσμός / μειονεκτούντες (μη προνομιούχοι) άνθρωποι,  ¨Απορες οικογένειες