ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Σύνδεσμος Προστασίας Ζώων και Πουλιών Λάρνακας - Αμμοχώστου 
Σύντμηση  ΣΠΖΠΛΑ
Έτος Ιδρύσεως  1991
Αποστολή & όραμα  Να προστατεύει και να φροντίζει τα ζώα καθώς και να βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης τους.
Αρμόδιο Άτομο  Κ. Αχιλλέας Αχιλλέως (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων  Ευανθίας Πιερίδου 1 Πολυκατοικία Αύρα Γραφείο 42
6022 Λάρνακα 
Τηλέφωνο(α)  +357 70003030    
Φάξ  +357 24822545 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής  Κ. Αχιλλέας Αχιλλέως (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς  Σύνδεσμος 
Τύπος Οργάνωσης  Οργανισμός πρωτοβουλίας    Προστασία ζώων
Τομέας Δραστηριοτήτων Προστασία Ζώων
Ομάδα Δικαιούχων  Γενικός πληθυσμός