ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Σύνδεσμος Kομμωτών Λεμεσού 
Σύντμηση  ΣKΛ
Έτος Ιδρύσεως  1970
Αποστολή & όραμα  Να εγγράφει κομμωτές στο σύνδεσμο και μέσω των μελών να ανέβει το κύρος του επαγγέλματος.
Αρμόδιο Άτομο  Κ. Μόδεστος Φωτίου (Αντιπρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων  Θεσσαλονίκης Νικολάου Πεντάδρομος Σέντερ Διαμ. 211
3025 Λεμεσός 
Τηλέφωνο(α)  +357 25376347    
Φάξ  +357 25413378 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής  Κ. Αγαθοκλής Παναγή (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς  Σύνδεσμος 
Τύπος Οργάνωσης  Επιχειρηματικός σύνδεσμος   
Τομέας Δραστηριοτήτων Επιχειρήσεις & οικονομία    
Ομάδα Δικαιούχων  Παιδιά & νεολαία, Γενικός πληθυσμός, Ευπαθής πληθυσμός / μειονεκτούντες (μη προνομιούχοι) άνθρωποι