ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Σύνδεσμος Aιματολογικών Aσθενών Λεμεσού 
Σύντμηση ΣAAΛ
Έτος Ιδρύσεως 1994
Αποστολή & όραμα Αποστολή του Συνδέσμου είναι η στήριξη της Κλινικής - Θαλάμου με σκοπό την αναβάθμιση τους (αγορά ιατρικών συσκευών, αναλώσιμων, επίπλων, τηλεοράσεων, ψυγείων, κ.α. Επιμόρφωση Αιματολόγων ιατρών και Νοσηλευτικού προσωπικού Αιματολογικής Κλινικής - Αιματολογικού Θαλάμου. Χορήγηση οικονομικής βοήθειας σε ασθενείς της Κλινικής που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για αλλογενή Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών Κυττάρων. Διαφώτιση του κοινού σχετικά με Αιματολογικές Παθήσεις
Αρμόδιο Άτομο Κ. Άριστος Χρυσοστόμου (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων Φιλοποιμένος 12
3075 Λεμεσός 
Τηλέφωνο(α) +357 25870252, 25369540, 99347895    
Φάξ +357 25402999 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής Δρ. Φρειδερίκος Τσολάκης (Αντιπρόεδρος)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς Σύνδεσμος 
Τύπος Οργάνωσης Φιλανθρωπική, Υποστηρικτική (Αιματολογικού Θαλάμου), Διαφωτιστική (κοινό), Εκπαιδευτική (Αιματολόγοι, Νοσηλευτές)   
Τομέας Δραστηριοτήτων Εθελοντισμός - Αναβάθμιση Αιματολογικού Θαλάμου, Επιμόρφωση Αιματολόγων Ιατρών και Νοσηλευτικού Προσωπικού Αιματολογικής Κλινικής - Θαλάμου, Οικονομική Βοήθεια αιματολογικών ασθενών που πρόκειται να μεταμοσχευθουν στο εξωτερικό, Διαφώτιση του κοινού
Ομάδα Δικαιούχων Ασθενείς που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για μεταμόσχευση μυελού & αιμοποιητικών κυττάρων. Ιατρικό - νοσηλευτικό προσωπικό για σκοπούς επιμόρφωσης, Αιματολογικός Θάλαμος Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, Γενικός Πληθυσμός