ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Πισσουρίου 
Σύντμηση ΣΚΕ Πισσουρίου 
Έτος Ιδρύσεως 1995
Αποστολή & όραμα Προστασία- φροντίδα και διαπαιδαγώγηση νηπίων και παιδιών του δημοτικού το απόγευμα.
Αρμόδιο Άτομο Κ. Κωνσταντίνος Δημητρίου Χαραλάμπους (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων Σταδίου 5
Πισσούρι 4607 Λεμεσός 
Τηλέφωνο(α) +357 25222754    
Φάξ  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής  Κα. Μαρίνα Λουκαίδου (Υπεύθηνη) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς Σύνδεσμος
Τύπος Οργάνωσης Σύνδεσμος κοινωνικών υπηρεσιών   
Τομέας Δραστηριοτήτων Εκπαίδευση & έρευνα, Ανακούφιση έκτακτης ανάγκης, Εθελοντισμός, Νεολαία και παιδιά    
Ομάδα Δικαιούχων Παιδιά & νεολαία