ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Καλού Χωριού Λεμεσού
Σύντμηση ΣΚΕ Καλού Χωριού 
Έτος Ιδρύσεως  1999
Αποστολή & όραμα  Να προσφέρει βοήθεια στους κατοίκους της κοινότητας.
Αρμόδιο Άτομο  Κ. Σάββας Λοιζίδης (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων  Κουμανδαρίας 63
Καλό Χωριό 4566 Λεμεσός 
Τηλέφωνο(α)  +357 25542580    
Φάξ  +357 25542797 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής  Κ. Σάββας Κακόψητος (Ταμίας) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς  Σύνδεσμος 
Τύπος Οργάνωσης  Φιλανθρωπικό ίδρυμα, Σύνδεσμος κοινωνικών υπηρεσιών   
Τομέας Δραστηριοτήτων Ανάπτυξη, Οικονομική & οικονομική ισότητα, Ανακούφιση έκτακτης ανάγκης    
Ομάδα Δικαιούχων  Άτομα τρίτης ηλικίας / συνταξιούχοι