ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Δυμών
Σύντμηση ΣΚΕ Δημών
Έτος Ιδρύσεως  1997
Αποστολή & όραμα  Να προσφέρει υπηρεσίες ευημερίας στους κατοίκους της κοινότητας και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων.
Αρμόδιο Άτομο  Κ. Παντελής Μιχαήλ (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων  Δύμες 4873 Λεμεσός 
Τηλέφωνο(α)  +357 25522446    
Φάξ  +357 25522447 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής  Κ. Παντελής Μιχαήλ (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς  Σύνδεσμος
Τύπος Οργάνωσης  Σύνδεσμος κοινωνικών υπηρεσιών   
Τομέας Δραστηριοτήτων Πολιτισμός, Οικονομική & οικονομική ισότητα, Ανακούφιση έκτακτης ανάγκης, Υγεία & κοινωνική ευημερία    
Ομάδα Δικαιούχων  Γενικός πληθυσμός, Άτομα τρίτης ηλικίας / συνταξιούχοι