ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Άλασσας
Σύντμηση ΣΚΕ Άλασσας
Έτος Ιδρύσεως  2003
Αποστολή & όραμα  Να παρέχει βοήθεια στους κατοίκους της κοινότητας.
Αρμόδιο Άτομο  Κ. Μιχάλης Νικολάου (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων  Κυριάκου Μάτση 9
4712 Λεμεσός 
Τηλέφωνο(α)  +357 99481538    
Φάξ  +357 25305364 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής  Κ. Μιχάλης Νικολάου (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς  Σύνδεσμος
Τύπος Οργάνωσης  Φιλανθρωπικό ίδρυμα, Κοινοτικός Οργανισμός ανθρώπινων δικαιωμάτων, Ομάδα υγείας, Ένωση πολιτών τρίτης ηλικίας, Κοινωνική ομάδα υπεράσπισης δικαιωμάτων   
Τομέας Δραστηριοτήτων Υπεράσπιση δικαιωμάτων, Οικονομική & οικονομική ισότητα, Ανακούφιση έκτακτης ανάγκης    
Ομάδα Δικαιούχων  Παιδιά & νεολαία, Γενικός πληθυσμός, Άτομα τρίτης ηλικίας / συνταξιούχοι