ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Παγκύπρια Οργάνωση Πενταμελούς Οικογένειας
Σύντμηση ΠΟΠΟ
Έτος Ιδρύσεως 2000
Αποστολή & όραμα Να στηρίξει και να προωθήσει τις οικογένειες με τρία παιδιά.  
Αρμόδιο Άτομο Κ. Eυθύμιος Στρούθος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων Αλκαίου 1Β & 1Γ, 1060 Λευκωσία
Τηλέφωνο(α) +357 22818518    
Φάξ +357 22818516
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ιστοσελίδα www.triteknoi.org
Πρόσωπο Επαφής Κ. Aντώνης Χατζαντώνης (Γενικός Γραμματέας) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς Σύνδεσμος
Τύπος Οργάνωσης Οργανισμός πρωτοβουλίας    
Τομέας Δραστηριοτήτων Υπεράσπιση δικαιωμάτων, Υγεία & κοινωνική ευημερία, Βοήθεια Τρίτεκνων Οικογενειών 
Ομάδα Δικαιούχων Τρίτεκνες Οικογένειες