ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Οργάνωση Λειτουργών Τεχνικής Εκπαίδευσης
Σύντμηση ΟΛΤΕΚ
Έτος Ιδρύσεως 1969
Αποστολή & όραμα Να προσπαθεί για μια ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης, καλύτερες συνθήκες εργασίας και κυρίως στη δημιουργία σχολείων.  
Αρμόδιο Άτομο Κ. Στέφανος Σάββα (Πρόεδρος)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων Χρυσάνθου Μυλωνά
Δασούπολη 2014 Στρόβολος, Λευκωσία 
Τηλέφωνο(α) +357 22499127    
Φάξ +357 22499156 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
Ιστοσελίδα www.oltek.org.cy
Πρόσωπο Επαφής Κ./Κα.  (Γενικός Γραμματέας)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς Συντεχνία
Τύπος Οργάνωσης Εμπορικό συνδικάτο ή εργατική συντεχνία   
Τομέας Δραστηριοτήτων Υπεράσπιση δικαιωμάτων, Επικοινωνίες και ΜΜΕ, Υγεία & κοινωνική ευημερία    
Ομάδα Δικαιούχων Τεχνικούς Εκπαίδευσης