ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Όμιλος "Ψυχική Υγεία" Λεμεσού
Σύντμηση  
Έτος Ιδρύσεως 1982
Αποστολή & όραμα Να προσφέρει βοήθεια και στήριξη σε άτομα με ψυχολογικές δυσκολίες τα οποία είναι περιθωριοποιημένα ή απομονωμένα στα σπίτια τους. Να βοηθά τις οικογένειες των ψυχικά πασχόντων. Να προλαμβάνει και να προστατεύει τη ψυχική υγεία. Να διαφωτίζει το κοινό στα θέματα της ψυχικής υγείας. Να εξαλείψει τη προκατάληψη εναντίον των ψυχικά πασχόντων και να τους επανεντάξει στο κοινωνικό σύνολο.  
Αρμόδιο Άτομο Κα. Ανδρούλλα Σαββίδου (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων Νικηφόρου Γρηγορά 3
3030 Λεμεσός 
Τηλέφωνο(α) +357 25305020 
Φάξ +357 25370624 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής Κα. Ειρήνη Κλεόπα (Ταμίας) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς Ίδρυμα
Τύπος Οργάνωσης Φιλανθρωπικό ίδρυμα    
Τομέας Δραστηριοτήτων Υπεράσπιση δικαιωμάτων, Οικονομική & οικονομική ισότητα, Υγεία & κοινωνική ευημερία    
Ομάδα Δικαιούχων Ψυχικά πάσχοντες ενήλικες και μη