ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
Σύντμηση Κ.Σ.Ε.Π.Ε.Υ.
Έτος Ιδρύσεως 2004
Αποστολή & όραμα Στόχος και σκοπός, πέραν της ύπαρξης ενός οργανωμένου φορέα εκπροσώπησης των θέσεων των μελών του, είναι και η προσφορά υπηρεσιών προς τα μέλη σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης.Με κυρίαρχο στοιχείο την άμεση και έγκυρη ενημέρωση επί νομοθεσιών,κανονισμών,οδηγιών και άλλων ρυθμίσεων που διέπουν τις εργασίες τους.  
Αρμόδιο Άτομο Κα. Μαρία Μιλτιάδους (Εκτελεστική Γραμματέας) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων Κτίριο ΧΑΚ,Κάμπου 29 2ος Όροφος
Στρόβολος 2030 Λευκωσία 
Τηλέφωνο(α) +357 25815725     
Φάξ +357 25815727   
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     
Ιστοσελίδα www.cfsfa.org.cy 
Πρόσωπο Επαφής Κ. Χριστόδουλος Έλληνας (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς Σύνδεσμος
Τύπος Οργάνωσης Οργανισμός πρωτοβουλίας     
Τομέας Δραστηριοτήτων Επιχειρήσεις & οικονομία    
Ομάδα Δικαιούχων Μέλη