ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Ίδρυμα Κοινωνικοπολιτικών Μελετών 
Σύντμηση ΙΚΜΕ
Έτος Ιδρύσεως 2002
Αποστολή & όραμα

To IKME έχει σκοπό να συνδράμει στην έλευση, ανάπτυξη και προστασία της ελευθερίας,της δημοκρατίας,της σοσιαλιστικής ιδέας και του ευρωπαικού πνεύματος.Οι κεντρικοί άξονες του σκοπού ίδρυσης είναi:  Η διεξαγωγή και προαγωγή δραστηριοτήτων σχετικών με τη έρευνα και μελέτη κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών τάσεων, φαινομένων και προβλημάτων. Η επιμόρφωση και κατάρτιση στελεχών κοινωνικών, πολιτικών και επαγγελματικών φορέων καθώς και ανεξαρτήτων ομάδων. Η οργάνωση, λειτουργία και ανάπτυξη των πολιτικών και κοινωνικών ομάδων , της δημόσιας και εθνικής οικονομίας, του περιβάλλοντος και του πολιτισμού στην Κύπρο και τον διεθνή χώρο.

Αρμόδιο Άτομο κ. Αλέκος Τριγγίδης (Διευθυντής/ Γενικός Γραμματέας)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων Κώστα Όυρανη 3, 1076 Λευκωσία
Τηλέφωνο(α) +357 22377776
Φάξ +357 22376930
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ιστοσελίδα www.ikme.eu
Πρόσωπο Επαφής κ. Αλέκος Τριγγίδης (Διευθυντής/ Γενικός Γραμματέας) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς Σωματείο
Τύπος Οργάνωσης Μη Κυβερνητική Οργάνωση
Toμέας Δραστηριοτήτων Να οργανώνει σεμινάρια,συνέδρια, επιμορφωτικά εργαστήρια, διαλέξεις και άλλες συναφείς δραστηριότητεςγια την προώθηση των σκοπών του. Να εκδίδει, μεταφράζει,εκτυπώνει,διανέμει προωθεί, πωλεί εισάγει και εξάγει βιβλία,περιοδικά, έντυπα, και πάσης φύσεως οπτικοακουστικά μέσα και αντικέιμενα συναφούς προς τους σκοπούς χαρακτήρα και περιεχομένου. Να προωθεί και βοηθά την συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ οργανισμών για τη διοργάνωση διεθνών και τοπικών προγραμμάτων σχετικά με την εκπαίδευση,καταρτισμό, επιμόρφωση και ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων συναφών προς τους σκοπούς τους. Να αναθέτει και να διεξάγει μελέτες, να παρέχει συμβουλές και να εφαρμόζει προγράμματα σχετικά με τους σκοπούς τους. Να δημιουργεί σχέσεις, επαφές και συνεργασίες με άλλα ιδρύματα, κέντρα, επιτροπές και ομάδες έρευνας για την υποστήριξη και εφαρμογή των προγραμμάτων της.
Ομάδα Δικαιούχων Βάση της Κοινωνίας, Κοινωνία των Πολιτών, Πολιτευόμενοι & Κόμματα, Δημοσιογράφοι, Ακαδημαικοί, Δημόσιοι Αξιωματούχοι, Νεολαία, Τοπική και Ευρωπαίκη Προοπτική