ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Λεμεσού
Σύντμηση Ε.Σ.Σ.Ε Λεμεσού 
Έτος Ιδρύσεως 1974
Αποστολή & όραμα Να προωθήσει τον συντονισμό και την οργάνωση του σώματος των εθελοντών της επαρχίας Λεμεσού. 
Αρμόδιο Άτομο Κ. Σταύρος Ολύμπιος (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων 1ης Απριλίου 14
Αγία Φύλα 3116 Λεμεσός 
Τηλέφωνο(α) +357 25737761     
Φάξ +357 25870398  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Ιστοσελίδα www.volounterism.com.cy 
Πρόσωπο Επαφής Κα. Πετρούλα Πέτρου (Λειτουργός) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς Σύνδεσμος
Τύπος Οργάνωσης Φιλανθρωπικό ίδρυμα, Σύνδεσμος κοινωνικών υπηρεσιών    
Τομέας Δραστηριοτήτων Οικονομική & οικονομική ισότητα, Εθελοντισμός, Νεολαία και παιδιά    
Ομάδα Δικαιούχων Παιδιά & νεολαία, Άτομα τρίτης ηλικίας / συνταξιούχοι, Άτομα με ειδικές ανάγκες