ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Aκτή Κέντρο Μελετών και Έρευνας
Σύντμηση ΑΚΤΗ
Έτος Ιδρύσεως 2000
Αποστολή & όραμα Eνίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.
Αρμόδιο Άτομο Κα. Κυριακή Δημητρίου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων Τ.Θ. 14159, 2154 Λευκωσία
Τηλέφωνο(α) +357 22458485    
Φάξ +357 22458486 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
Ιστοσελίδα www.akti.org.cy
Πρόσωπο Επαφής Κα. Κυριακή Δημητρίου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς Μη Kερδοσκοπικός Oργανισμός
Τύπος Οργάνωσης ΜΚΟ
Τομέας Δραστηριοτήτων Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
Ομάδα Δικαιούχων Γενικός Πληθυσμός