ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Αθλητικός Σύνδεσμος Παραπληγικών Κύπρου
Σύντμηση CPSA
Έτος Ιδρύσεως 1987
Αποστολή & όραμα Να συμμετέχουν όλοι οι παραπληγικοί σε αθλητικούς αγώνες.  
Αρμόδιο Άτομο Κ. Ανδρέας Στυλιανού (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων 2430 Λευκωσία 
Τηλέφωνο(α) +357 22662733    
Φάξ +357 22662722 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής Κ. Ανδρέας Στυλιανού (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς Σύνδεσμος
Τύπος Οργάνωσης Αθλητική ένωση / λέσχη / ομοσπονδία   
Τομέας Δραστηριοτήτων Αθλητισμός και αναψυχή     
Ομάδα Δικαιούχων Άτομα με αναπηρία