ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Αθλητική ΄Ενωση Κυθρέας
Σύντμηση AEK
Έτος Ιδρύσεως 1950
Αποστολή & όραμα Να προάγει τον αθλητισμό.  
Αρμόδιο Άτομο Κ. Γιώργος Νικολαίδης (Γραμματέας) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων Καντάρας 6
Αγλαντζιά 2103 Λευκωσία 
Τηλέφωνο(α) +357 22333944    
Φάξ +357 22774741 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής Κ. Ζαχαρίας Βασιλειάδης (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς Σωματείο
Τύπος Οργάνωσης Οργανισμός πρωτοβουλίας, Αθλητική ένωση / λέσχη / ομοσπονδία    
Τομέας Δραστηριοτήτων Αθλητισμός και αναψυχή    
Ομάδα Δικαιούχων Γενικός πληθυσμός, ΄Αποροι χωριανοί.