Αλφαβητικά

Α Β Γ Δ E Ζ Η Θ I K Λ M N
Ξ O Π Ρ Σ T Υ Φ Χ Ψ Ω     

Αναζητηση

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Φαρμακοποιοί του Κόσμου - Κύπρου
Σύντμηση ΦΤΚ - Κύπρου
Έτος Ιδρύσεως 2011
Αποστολή & όραμα

Η συλλογή, αγορά ο έλεγχος και η συσκευασία ιατροφαρμακευτικού υλικού με σκοπό να προωθηθεί δωρεάν σε άτομα ή ομάδες εντός και εκτός της χώρας μέσω συνοδευόμενων Αποστολών από μέλη της οργάνωσης.Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα ή ομάδες πληθυσμών που παρουσιάζουν αντίστοιχες ανάγκες ανεξάρτητα από φύλο, εθνικότητα, θρησκεία, ιδεολογία ή πολιτικής πεποίηθησης. Οι πόροι της Οργάνωσης προέρχονται από εγγραφές και συνδρομές μελών και δωρεές.

Αρμόδιο Άτομο Διαμάντω Παναγιωτίδου [Πρόεδρος Οργάνωσης ]
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων Κυκλαμίνων 5Α, 2322 Λακατάμεια
Τηλέφωνο(α) 70009818, 99489067
Φάξ 22721408
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ιστοσελίδα  
Πρόσωπο Επαφής Διαμάντω Παναγιωτίδου
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς Μη Κυβερνητικός Οργανισμός
Τύπος Οργάνωσης Ανθρωπιστική Οργάνωση
Τομέας Δραστηριοτήτων Εκστρατείες, Εκδηλώσεις, Έρανοι, Άυξηση Ευαισθητοποίησης, Δημοσιεύσεις, Δικτύωση, Υγεία, Περιβάλλον, Προστασία Καταναλωτή
Ομάδα Δικαιούχων Δυσπραγούσες Ομάδες Πληθυσμού, Γενικός Πληθυσμός για Ενημέρωση