Αλφαβητικά

Α Β Γ Δ E Ζ Η Θ I K Λ M N
Ξ O Π Ρ Σ T Υ Φ Χ Ψ Ω     

Αναζητηση

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος
Σύντμηση ΠΔΣ
Έτος Ιδρύσεως 1979
Αποστολή & όραμα Να μεριμνά για τους πάσχοντες από διαβήτη; να ενεργεί για την εφαρμογή των ενδεικνυομένων μέσων πρoς την αποτελεσματικήν παρακολούθηση/ρύθμιση του διαβήτη; να μεριμνεί για διαφώτιση των πασχόντων και των γονέων διαβητικών παιδιών για θέματα σχετιζόμενα με τον διαβήτη; ενέργειες για ίδρυση επιστημονικών κέντρων οποιασδήποτες μορφής που να εξυπηρετούν προληπτικά και θεραπευτικά επιδιώξεις του Συνδέσμου, ανάπτυξη κοινωνικών και άλλων δραστηριοτήτων που έχουν σκοπό στην ευημερία και αναψυχή των διαβητικών, να προάγει τη συνεργασία με παρόμοιους συνδέσμους και ιδρύματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό.  
Αρμόδιο Άτομο Κ. Σωτήρης Γιάγκου (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων Συγκρότημα Κυβερνητικών Κατοικιών Διαμ. 50
Αγίοι Ομολογητές 1309 Λευκωσία 
Τηλέφωνο(α) +357 22669540     
Φάξ +357 22662152  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Ιστοσελίδα www.diabetes.org.cy 
Πρόσωπο Επαφής Κ. Σωτήρης Γιάγκου (Πρόεδρος) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς Σύνδεσμος
Τύπος Οργάνωσης Φιλανθρωπικό ίδρυμα, Ομάδα υγείας, Κοινωνική ομάδα υπεράσπισης  
Τομέας Δραστηριοτήτων Υπεράσπιση δικαιωμάτων, Επικοινωνίες και ΜΜΕ, Οικονομική & οικονομική ισότητα, Εκπαίδευση & έρευνα, Ανακούφιση έκτακτης ανάγκης, Αθλητισμός και αναψυχή    
Ομάδα Δικαιούχων Παιδιά & νεολαία, Γενικός πληθυσμός, Αγροτικοί πληθυσμοί, Ευπαθής πληθυσμός / μειονεκτούντες (μη προνομιούχοι) άνθρωποι