Αλφαβητικά

Α Β Γ Δ E Ζ Η Θ I K Λ M N
Ξ O Π Ρ Σ T Υ Φ Χ Ψ Ω     

Αναζητηση

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Κέντρο Στήριξης Μη Κυβερνητικών Οργανισμών
Σύντμηση NGOSC
Έτος Ιδρύσεως 1999
Αποστολή & όραμα Υποστήριξη και ανάπτυξη της αναδυόμενης Κοινωνίας των Πολιτών στην Κύπρο και διεθνώς και παροχή πόρων σε οργανισμούς, προκειμένου να αναλάβουν ρόλο πλήρους εταίρου στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη της κοινωνίας τους.
Αρμόδιο Άτομο Κ. Μιχάλης Αβραάμ (Eκτελεστικός Διευθυντής) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων Εζεκία Παπαιωάννου 27
1075 Λευκωσία 
Τηλέφωνο(α) +357 22875099    
Φάξ +357 22875411 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ιστοσελίδα www.ngo-sc.org
Πρόσωπο Επαφής Κ. Mιχάλης Αβραάμ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς Σωματείο
Τύπος Οργάνωσης ΜΚΟ, Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός   
Τομέας Δραστηριοτήτων Ενεργή συμμετοχή πολιτών στα κοινά, Ειρήνη και Συμφιλίωση, Αναπτυξιακή συνεργασία, Εθελοντισμός, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ισότητα φύλων
Ομάδα Δικαιούχων Γενικός πληθυσμός, Οργανισμοί Κοινωνίας Πολιτών (ΜΚΟ)