Αλφαβητικά

Α Β Γ Δ E Ζ Η Θ I K Λ M N
Ξ O Π Ρ Σ T Υ Φ Χ Ψ Ω     

Αναζητηση

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Αναπτυξιακή Eταιρεία Eπαρχίας Λάρνακας
Σύντμηση ΑΝΕΤΕΛ
Έτος Ιδρύσεως 2003
Αποστολή & όραμα Να παρέχει στήριξη και υπροστήριξη σε δήμους και κοινότητες, γεωργούς και κτηνοτρόφους, επαγγελματίες και επιχειρηματίες, ξενοδόχους και βιομηχάνους, απλούς πολίτες και κατοίκους, σε φορείς και συνδέσμους της περιοχής, οργανώσεις και ομάδες της περιοχής. Να παρέχει πληροφόρηση και ενημέρωση για θέματα Ε.Ε και να στηρίζει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης στον αναπτυξιακό τους ρόλο και σχεδιασμό.  
Αρμόδιο Άτομο Κ. Μιχάλης Ζάνος (Διευθυντής) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων Λάρας 1
Βορόκληνη 7040 Λάρνακα 
Τηλέφωνο(α) +357 24815280     
Φάξ +357 24636817   
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Ιστοσελίδα www.anetel.com 
Πρόσωπο Επαφής Κ. Μιχάλης Ζάνος (Διευθυντής) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς Μη κερδοσκοπικός οργανισμός
Τύπος Οργάνωσης Ερευνητικό κέντρο, Σύνδεσμος κοινωνικών υπηρεσιών   
Τομέας Δραστηριοτήτων

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας δραστηριοποιείται συνεργατικά και υποστηρικτικά προς το Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, λειτουργεί με ορθολογικό συνδυασμό κοινωνικής προσφοράς, επιχειρηματικής δράσης και διαχείρισης του υψηλού επιπέδου των απαιτήσεων της ολοκληρωμένης ανάπτυξης με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Συγκεκριμένα με τα ακόλουθα:

  1. Αγροτική ανάπτυξη (σύνταξη σχεδίων βελτίωσης, ενημέρωση – πληροφόρηση αγροτών, μελέτες ανάπτυξης της υπαίθρου κ.λ.π),
  2. Κοινωνικές παρεμβάσεις (εφαρμογή προγραμμάτων για ηλικιωμένους, παιδιά, γυναίκες, ΑΜΕΑ, κ.λ.π),
  3. Ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών και δικτύωση της περιοχής με άλλες περιοχές της Ε.Ε. και τρίτων χωρών (Κ.Π LEADER+, INTERREG, MED, ARCHIMED, PROGRESS κ.λ.π),
  4. Φυσικό περιβάλλον (μελέτες βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος, κέντρο περιβαλλοντικής ενημέρωσης Ορεινής Λάρνακας),
  5. Τεχνική στήριξη των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον αναπτυξιακό τους ρόλο και σχεδιασμό,
  6. Ενημέρωση – πληροφόρηση τοπικού πληθυσμού, επιχειρήσεων, συλλογικών φορέων κ.λ.π για χρηματοδοτικά εργαλεία,
Προβολή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της Περιοχής Παρέμβασης (συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού
Ομάδα Δικαιούχων Αγροτικοί πληθυσμοί, Ευπαθής πληθυσμός / μειονεκτούντες (μη προνομιούχοι) άνθρωποι, Γυναίκες