Αλφαβητικά

Α Β Γ Δ E Ζ Η Θ I K Λ M N
Ξ O Π Ρ Σ T Υ Φ Χ Ψ Ω     

Αναζητηση

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα οργανισμού Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών RUBSI
Σύντμηση RUBSI
Έτος Ιδρύσεως 2005
Αποστολή & όραμα

Αποστολή

Η αποστολή του Κέντρου είναι η βελτίωση της κατανόησης των διαδικασιών και μηχανισμών που επηρεάζουν την υγεία και την ευζωία του Κυπριακού πληθυσμού. Με αυτό τον τρόπο στοχεύει να συνεισφέρει στην παραγωγή γνώσης απαραίτητης για την ανάπτυξη πολιτικών υγείας, στη επιμόρφωση και στην καλή πρακτική των παρεμβάσεων στην υγεία. 

Στρατηγική

Βασικός άξονας ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του RUBSI είναι η διεξαγωγή έρευνας σε θεματικές ενότητες που άπτονται των κοινωνικών πτυχών της υγείας, ατομικών και συλλογικών συμπεριφορών και γενικότερα, πολιτικοκοινωνικών φαινομένων. Ενδεικτικά, το Κέντρο Ερευνών Κοινωνικών Φαινομένων RUBSI έχει ως αντικείμενο εργασίας τα εξής:

  • Τη διεξαγωγή επιστημονικών μελετών και ερευνών για την κοινωνική πτυχή της υγείας.
  • Την υποστήριξη αρμοδίων κυβερνητικών τμημάτων, οργανισμών και φορέων γενικότερα με διεξαγωγή εντεταλμένων μελετών και ερευνών, για διερεύνηση κοινωνιολογικών θεμάτων, προβλημάτων υγείας και πολιτικοκοινωνικών φαινομένων.
  • Την ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση, ενημέρωση και  επιμόρφωση ατόμων, ομάδων, φορέων, και οργανισμών στα αντικείμενα έρευνας του RUBSI.
  • Την ανάληψη πρωτοβουλιών με βάση τα ευρήματα επιστημονικών ερευνών για την προώθηση της αποδοχής της διαφορετικότητας σε ιδιαίτερες συνθήκες πολυπολιτισμικότητας.
  • Το σχεδιασμό, την υλοποίηση,  παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων που στοχεύουν στην επίτευξη αγαστών πολιτικοκοινωνικών ισορροπιών και τη στήριξη της δημόσιας  υγείας.
Τη δημιουργία και λειτουργία πιλοτικών θεσμών που υποστηρίζουν και προωθούν την κατανόηση και βελτίωση στα πολιτικοκοινωνικά δεδομένα και τις κοινωνικές πτυχές της δημόσιας υγείας.
Αρμόδιο Άτομο Δρ. Κωνσταντίνος Φελλάς (Εκτελεστικός Διευθυντής) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Tοποθεσία γραφείων Λεωφ. Μακεδονίτισσας 46, Τ.Θ. 24005, 1700 Λευκωσία
Τηλέφωνο(α) +357  22841674 
Φάξ +357 22351887
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ιστοσελίδα  www.rubsi.org
Πρόσωπο Επαφής Κα. Χριστίνα Λοΐζου (Ανώτερη Ερευνήτρια)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθεστώς Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός
Τύπος Οργάνωσης Ερευνητικό Κέντρο
Τομέας Δραστηριοτήτων Έρευνα, Διαφώτιση, κυρίως στον τομέα της Δημόσιας Υγείας, αλλά και σε άλλα πεδία ανθρώπινης συμπεριφοράς 
Ομάδα Δικαιούχων Γενικός πληθυσμός